Joukkoliikennejaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Salsoila ja Riitta Suonpää (varalla Asta Von Frenckell).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Peltonen ja Riitta Suonpää (varalla Tuomas Jalava).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.3.2021.

Joukkoliikennejaosto päätti, että seuraavat kokoukset, 13.4.2021 ja 4.5.2021, pidetään sähköisenä kokouksena. 

Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti muuttaa asialistan käsittelyjärjestystä niin, että § 14 jälkeen käsitellään § 16 ja sen jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 14.40. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.