Joukkoliikennejaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ulvilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.02.2021 § 5 on päättänyt valita Jani Lahtisen tilalle Jarkko Stenforsin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan joukkoliikennejaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.