Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Suonpää ja Harri W. Kesti (varalla Elvi Tuuliainen).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.06.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Peltonen ja Timo Salsoila.

Pöytäkirja tarkastetaan 11.06.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.