Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi
 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

 • Kaupunginhallitus on käsitellyt Spring Advisor Oy:ltä tilatun joukkoliikenteen järjestämistapavaihtoehtojen selvityksen toimenpide-ehdotuksia mm. 11.5.2020 § 280, ja ehdottanut kaupunginvaltuustolle miljoonan lisämäärärahan myöntämistä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan 18.5.2020 § 65.
   
 • Valtionavustus loppuvuodelta 2019 on maksettu viranomaisalueen kunnille. Valtionavustusta saatiin yhteensä 415 000 € puolelta vuodelta. Vuoden 2020 valtionavustuksen hakua ei ole vielä avattu.
   
 • Matkakeskuksen informaatiojärjestelmän palvelusopimus päättyy marraskuussa. Koska sopimus ei sisällä optioita, on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja informaatiojärjestelmän tarjoamiseksi matkakeskuksessa. Harkinnan jälkeen päädyttiin hankkimaan informaatiojärjestelmän näytöt ja niiden ohjaamiseen liittyvä tekniikka erikseen, ja näytöillä kulkeva tieto erikseen. Tällöin aikataulu- ja reittitiedon tuottaminen on mahdollista joko ICT-yksikössä tai se on mahdollista kilpailuttaa.

  Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö ja ICT-yksikkö ovat valmistelleet näyttöjen ja niihin liittyvän ohjaustekniikan hankintaa, ja pyytäneet tarjoukset AV-laitteista puitesopimukseen kuuluvilta laitetoimittajilta. Hankinnan arvo on noin 44 000 € alv 0 %. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.