Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1. Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020, että Porin seudun kansalaisopiston osalta opetuksen keskeytyksen ajalta peruutetuista kursseista ei laskuteta ja verkon kautta maksaneille maksut palautetaan. Sellaisista kursseista, joista keskeytyksen takia jää puolet tai enemmän pitämättä voidaan hakemuksesta palauttaa kurssimaksusta 50 %. Alle 10 euron palautuksia ei makseta. Palautuslomake saatiin käyttöön 7.4.2020 ja siitä tiedotettiin kaikkia niitä kurssilaisia, joilla on mahdollisuus hakea palautusta. Hakemuksia on 4.5.2020 mennessä tullut 340. Valtaosa hakemuksista on jo käsitelty ja maksut palautettu omistajaohjausyksikön varainhallinnan kautta.

2. Kansalaisopiston koulutusoppaan painatus ja jakelu ovat suuri menoerä opistolle. Yhä enenevissä määrin opiskelijat hakevat tietoa kursseista netin kautta, kuten kevään verkkokurssitkin osoittivat. Monissa suuremmissa kaupungeissa opasta ei enää jaeta kaikkiin koteihin. Opistolla on valmisteltu oppaan jakelusta luopumista siten, että syksyn 2020 opas olisi viimeinen kaikkiin koteihin jaettava opas. Jatkossa oppaan voisi hakea opistolta, kirjastoista ja muista jakelupisteistä. Tavoitteena on vähentää tarpeettomien oppaiden painamista ja siten säästää sekä ympäristöä että paino- ja jakelukuluissa.

3. Opistotalon viemäriremontti alkoi aikaistettuna maaliskuussa, kun opiston lähiopetus keskeytettiin koronatilanteen vuoksi. Remontti on edennyt suunnitellusti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallintojaoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.9.2020 klo 17 opistotalossa. 

Kokouskäsittely

Tuulia Riita poistui kello 18.00.