Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi kansalaisopiston ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.