Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi kansalaisopiston ajankohtaisia asioita.

Sovitaan seuraava kokousajankohta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kansalaisopiston hallintojaoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.3.2022 klo 17.