Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jelena Kiilholma ja Ismo Läntinen.