Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Tieto- ja viestintätekniikan suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-Laine esittäytyy
  • Koulutusoppaan jakelu
  • Koronatoimet opistolla
  • Säästötoimenpiteet
  • Seuraava kokous

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallintojaoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.11.2020 klo 16.30 opistotalossa. 

Kokouskäsittely

Koulutusoppaan jakelu: Porin sivistyslautakunta päätti, että koulutusopasta ei enää jaeta joka kotiin kevään 2021 koulutusoppaasta lähtien. Jakelupisteinä toimivat kirjastot ja kaupungin liikunta- ja kulttuurilaitokset. Painosmäärä pienenee merkittävästi (57000 -> 15000). Tiedottamiseen panostetaan ensimmäisellä kerralla.

Koronatoimet opistolla: Ryhmäkokoja on pienennetty ja turvaväleistä pidetään huolta. Opetustiloissa on tarjolla käsidesiä ja puhdistusaineita. Tuntiopettajia on ohjeistettu mm. pitämään päiväkirjamerkinnät ajan tasalla mahdollisten jäljitystilanteiden varalta.

Säästötoimenpiteet: Lautakunta käsittelee säästötoimenpiteitä ensi viikon kokouksessa. Esityksen mukaan opiston opetusta karsitaan 1000 tuntia ensi vuonna. Tämä heijastuu opiston kurssitarjontaan ja sitä kautta opiskelijamäärään, kurssimaksutuloihin ja kaupungin saamaan valtionosuuteen. Kesäyliopiston mahdollisen lakkauttamisen myötä osa toiminnoista siirtyy kansalaisopiston toiminnaksi (avoin yliopisto, yleisötilaisuudet).

Tieto-​ ja viestintätekniikan suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-​Laine esittäytyi.