Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 6.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.