Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 yhtiökokous

PRIDno-2020-1736

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Koronarajoitusten vuoksi keväällä 16.4.2020 pitämättä jäänyt Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.8.2020 kello 16.30 Länsi-Suomen OP-lsännöinti Oy:n neuvotteluhuoneessa, Yrjönkatu 22, BePOP 5. kerros, Pori. Asialistalla olivat mm. tilikauden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi käsiteltiin talousarvioehdotus ja päätetttin vastikkeiden suuruus vuodelle 2020 sekä päätettiin valtuutuksesta yhtiön hallitukselle kerätä yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Samoin päätettiin huoneistokohtaisten Iainaosuussuoritusten siirtämisestä Iainanlyhennysrahastoon vuonna 2020 .

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen valittiin edelleen jatkamaan: Tuomas Jalava (pj), Tapio Kivioja ja Erja Järvinen. Tilintarkastajana toimii BDO Oy ja tilintarkastuskertomukseen sisältynyt lausunto oli vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen 4.8.2020 Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinaisen yhtiökokouksen asiat sekä antaa mahdolliset evästykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (intressijäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja, omistajaohjaus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.