Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 401 Eroanomus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä, Muurinen Sirpa

PRIDno-2020-3733

Valmistelija

  • Maija Arola, hallintopäällikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Sirpa Muurinen on jättänyt eroanomuksen Ympäristö- ja lupaplaveluiden lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kaupunginvaltuusto on valinnut Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen       Varajäsen
Arto Nurmi (pj), PS Tuomas Jalava, PS
Mika Tuovinen (vpj), KOK Antti-Jussi Vesa, KOK
Jenni Huhtapelto, KOK Jarmo Uusitalo, KOK
Jarno Joensuu, SDP Tuomas Klimoff, SDP
Jouni Nylund, SDP Raija Kukkakorpi, SDP
Tiina Puska, SDP Anne Jakonen, SDP
Noora Kinnunen, SDP Kirsi Sandberg, SDP
Tiina Rinne, VAS Sirpa Muurinen, VAS
Antti Karumäki, VAS Ville Maanavilja, VAS
Jukka Heinonen, VAS Daniel Krautsuk, VAS
Matti Hatanpää, KESK Timo Oravainen, KESK
Raija Koskiranta, KESK Marita Salmio, KESK
Sanna Grönmark, VIHR Sini Solala, VIHR

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto:

- Myöntää Sirpa Muuriselle eron Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenen tehtävistä

- Valitsee Sirpa Muurisen tilalle Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Sirpa Muurinen, nimetty henkilö, Hallintoyksikön LUMU-tiimi ja Aapelituki, ICT-yksikkö/Helpdesk,Tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.