Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 411 Kadunnimikylttien sijoitus, valtuustoaloite, Ari Nordström

PRIDno-2019-2817

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vuonna 2018 Itätullin eli 5. kaupunginosassa Juhana Herttuankadun kyltit vaihdettiin, koska niiden sanamuoto oli asemakaavan mukaisen kadun nimen vastainen. Ruutukaava-alueella on perinteisesti kadunnimikyltit kiinnitetty talojen seiniin aivan kulman lähelle. Näin ne ovat olleet helposti havaittavissa. Näin oli Juhana Herttuankadullakin molemmin puolin katua ennen muutosta. Muutoksen jälkeen kyltti on vain toisella puolella katua ja sekin korkeammalla valopylväässä. Sama koskee kaikkia Juhana Herttuankadun risteyksiä. Kyltit ovat kaiken kaikkiaan vaikeasti havaittavia. Ajettaessa esimerkiksi Maanmittarinkatua uimahallin suuntaan kylttejä ei voi ollenkaan nähdä kuin ajamalla risteyksen yli ja katsomalla taakse ylöspäin. Henkilöautosta tämä ei ole edes mahdollista.

Asiasta uutisoitaessa todettiin, että jatkossa tullaan kaikkien kylttien osalta toimimaan samoin. Jos näin tehdään, tullaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa autoilijoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, joiden on tarkoitus kääntyä jollekin risteävälle kadulle. Menettely aiheuttaa myös liikenneturvallisuuden huomattavan vaarantumisen. Lähes kaikki kadunnimikyltit ovat entisillä paikoillaan, joten korjaus tarvitaan lähinnä vain Juhana Herttuankadun kylttien sijoituspaikkoihin.

Hallintosäännön määrittelemin oikeuksin ehdotan, että Porin kaupungissa ruutukaava-alueilla pitäydytään entisessä menettelyssä eli kadunnimikyltit kiinnitetään talojen kulmiin ja että niitä on molemmin puolin katua ja siten havaittavissa näkymässä etualalla kuljetaan katua kumpaan suuntaan tahansa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Reijo Nordström on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2019 § 77 seuraavan valtuustoaloitteen:

” Vuonna 2018 Itätullin eli 5. kaupunginosassa Juhana Herttuankadun kyltit vaihdettiin,​ koska niiden sanamuoto oli asemakaavan mukaisen kadun nimen vastainen. Ruutukaava-​alueella on perinteisesti kadunnimikyltit kiinnitetty talojen seiniin aivan kulman lähelle. Näin ne ovat olleet helposti havaittavissa. Näin oli Juhana Herttuankadullakin molemmin puolin katua ennen muutosta. Muutoksen jälkeen kyltti on vain toisella puolella katua ja sekin korkeammalla valopylväässä. Sama koskee kaikkia Juhana Herttuankadun risteyksiä. Kyltit ovat kaiken kaikkiaan vaikeasti havaittavia. Ajettaessa esimerkiksi Maanmittarinkatua uimahallin suuntaan kylttejä ei voi ollenkaan nähdä kuin ajamalla risteyksen yli ja katsomalla taakse ylöspäin. Henkilöautosta tämä ei ole edes mahdollista.

Asiasta uutisoitaessa todettiin,​ että jatkossa tullaan kaikkien kylttien osalta toimimaan samoin. Jos näin tehdään,​ tullaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa autoilijoille,​ pyöräilijöille ja jalankulkijoille,​ joiden on tarkoitus kääntyä jollekin risteävälle kadulle. Menettely aiheuttaa myös liikenneturvallisuuden huomattavan vaarantumisen. Lähes kaikki kadunnimikyltit ovat entisillä paikoillaan,​ joten korjaus tarvitaan lähinnä vain Juhana Herttuankadun kylttien sijoituspaikkoihin.

Hallintosäännön määrittelemin oikeuksin ehdotan,​ että Porin kaupungissa ruutukaava-​alueilla pitäydytään entisessä menettelyssä eli kadunnimikyltit kiinnitetään talojen kulmiin ja että niitä on molemmin puolin katua ja siten havaittavissa näkymässä etualalla kuljetaan katua kumpaan suuntaan tahansa.”

Teknisen toimialan lausunto

Porin kaupungin nykyinen käytäntö on, että katunimikyltit pyritään ensisijaisesti asentamaan sopivaan katuvalo- tai liikennemerkkipylvääseen. Myös kiinteistön seinään saa katunimikyltin, jos kiinteistön omistaja niin haluaa. Asiakaspalaute on osoittanut, että kaikki kiinteistöt eivät halua katunimikylttejä talojensa seinille, joten tällaista menettelyä ei kannata ottaa vakiokäytännöksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa esitetyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Palautetaan yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2019 § 77 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Vuonna 2018 Itätullin eli 5. kaupunginosassa Juhana Herttuankadun kyltit vaihdettiin,​ koska niiden sanamuoto oli asemakaavan mukaisen kadun nimen vastainen. Ruutukaava-​alueella on perinteisesti kadunnimikyltit kiinnitetty talojen seiniin aivan kulman lähelle. Näin ne ovat olleet helposti havaittavissa. Näin oli Juhana Herttuankadullakin molemmin puolin katua ennen muutosta. Muutoksen jälkeen kyltti on vain toisella puolella katua ja sekin korkeammalla valopylväässä. Sama koskee kaikkia Juhana Herttuankadun risteyksiä. Kyltit ovat kaiken kaikkiaan vaikeasti havaittavia. Ajettaessa esimerkiksi Maanmittarinkatua uimahallin suuntaan kylttejä ei voi ollenkaan nähdä kuin ajamalla risteyksen yli ja katsomalla taakse ylöspäin. Henkilöautosta tämä ei ole edes mahdollista.

Asiasta uutisoitaessa todettiin,​ että jatkossa tullaan kaikkien kylttien osalta toimimaan samoin. Jos näin tehdään,​ tullaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa autoilijoille,​ pyöräilijöille ja jalankulkijoille,​ joiden on tarkoitus kääntyä jollekin risteävälle kadulle. Menettely aiheuttaa myös liikenneturvallisuuden huomattavan vaarantumisen. Lähes kaikki kadunnimikyltit ovat entisillä paikoillaan,​ joten korjaus tarvitaan lähinnä vain Juhana Herttuankadun kylttien sijoituspaikkoihin.

Hallintosäännön määrittelemin oikeuksin ehdotan,​ että Porin kaupungissa ruutukaava-​alueilla pitäydytään entisessä menettelyssä eli kadunnimikyltit kiinnitetään talojen kulmiin ja että niitä on molemmin puolin katua ja siten havaittavissa näkymässä etualalla, kuljetaan katua kumpaan suuntaan tahansa.”

Teknisen toimialan lausunto

Porin kaupungin nykyinen käytäntö on ollut, että kadunnimikyltit pyritään ensisijaisesti asentamaan sopivaan katuvalo- tai liikennemerkkipylvääseen. Myös kiinteistön seinään on saanut kadunnimikyltin, jos kiinteistön omistaja on niin halunnut. Asiakaspalaute on osoittanut, että kaikki kiinteistöt eivät halua kadunnimikylttejä talojensa seinille, joten tällaista menettelyä ei ole otettu vakiokäytännöksi.

Kiinteistön seinä on kuitenkin perinteinen paikka kadunnimikyltille ja useimmissa paikoissa myös parhaiten havaittavissa myös tästä syystä. Tekninen toimiala esittää lausuntonaan, että jatkossa kadunnimikyltit asennetaan ensisijassa kiinteistön seinään, ellei kiinteistön omistaja sitä erikseen kiellä. Aloitteen esitystä kylttien sijoittelusta pidetään hyvänä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa esitetyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt  kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2019 valtuustoaloitteen koskien kadunnimikylttien sijoitusta. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6. 2019 päättänyt pyytää lausunnon tekniseltä toimialalta. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 12.5.2020 ja 9.6.2020. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.