Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 407 Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausuntopyyntö 10.7.2020 yrityskauppa-asiassa Norvestor Fund VIII SCSp / Kotikatu Holding Oy

PRIDno-2020-4094

Valmistelija

  • Maija Arola, hallintopäällikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 10.7.2020 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt Porin kaupungin lausuntoa kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitetusta järjestelystä, jossa Norvestor Fund VIII SCSp (Porvoon Huoltomiehet -konsernin omistaja) hankkii määräysvallan Kotikatu Holding Oy:ssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varaa Porin kaupungille mahdollisuuden lausua käsityksensä yrityskaupasta. Virasto pyytää kaupunkia kertomaan lausunnossaan näkemyksensä yrityskaupan kuvauksen sisältämien tietojen oikeellisuudesta sekä toimialalla vallitsevasta kilpailutilanteesta, sen kehityksestä ja yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista. Virasto pyytää kiinnittämään lausunnossa huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

- Arvionne markkinoiden kuntakohtaisuudesta ja kiinteistöhuoltoyhtiön kannattavasta toimintasäteestä.

- Arvionne siitä, hyötyykö kiinteistöhuoltoyhtiö laajasta toimipisteverkostosta, eli tuottaako kattava toimipisteverkosto kilpailuetua toimijalle.

- Arvionne siitä, onko kaikilla kiinteistöhuoltoyhtiöillä kyky palvella kaikkia erilaisia ja erikokoisia asiakkaita.

- Näkemyksenne siitä, ovatko osapuolet hyvin marginaalisia toimijoita piensaneerauspalveluiden ja maanrakennuspalveluiden markkinoilla.

- Markkinaille tulon ja toiminnan laajentumisen edellytykset.

Asian liitteenä on KKV:n lähettämä yrityskaupan kuvaus. 

Asian liitteenä ovat myöskin teknisen toimialan tila- sekä infrayksiköiden lausunnot, sekä niiden pohjalta laadittu kaupungin lausunto asiassa.

Lausunnon antamisen määräaika on ollut 16.7.2020. Kesäajan kokoustauosta ja vuosilomista johtuen konsernihallinnon hallintoyksikkö on toimittanut lausunnon Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Asia saatetaan kaupunginhallituksen tietoon syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 10.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi asiassa laaditun vastauksen ja hyväksyä asiassa tehdyt toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.