Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 419 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ylimääräinen yhtiökokous 18.8.2020

PRIDno-2020-3860

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.8.2020 kello 13.00. Asialistalla on hallituksen jäsenen valinta eronneen Rami Virtasen tilalle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.8.2020 yhtiön hallitukseen valittavasta henkilöstä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.8.2020 yhtiön hallitukseen valittavasta henkilöstä seuraavasti: Rami Virtasen tilalle nimetään Jarno Valtonen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen ja Juha Vasama, (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouksen puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Raisa Ranta teki seuraavan ehdotuksen: Hallituksen jäseneksi valitaan Rami Virtasen tilalle Jarno Valtonen.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.