Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Porin kaupungin edustaja Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n hallitukseen

PRIDno-2020-4131

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Pori ja seitsemän muuta kaupunkia perustivat Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry -
nimisen yhdistyksen, jonka toiminnan tarkoituksena on Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemien 
arkkitehtuurikohteiden saattaminen matkailevan yleisön vierailtavaksi Euroopassa ja muualla 
maailmassa. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Alvar Aalto -matkailureitin toimintaa ja viestiä sen varrella 
olevien arkkitehtuurikohteiden palveluista yleisöille.

Perustajajäseniä on pyydetty nimeämään edustajansa hallitustyöskentelyä varten ilmoittamalla yhteystiedot Alvar Aalto -säätiölle 10.8.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Porin kaupungin edustajan Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n hallitukseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Anna Kyhä-Mantereen Porin kaupungin edustajaksi Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n hallitukseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Noora Kiili, Alvar Aalto -säätiö, välittömästi osoitteeseen noora.kiili@alvaraalto.fi 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.