Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 405 Täyttölupapyyntö, ympäristöinsinöörin viransijaisuus

PRIDno-2020-3732

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja on päätöksellään 6.3.2020 § 8 myöntänyt palkattoman virkavapaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön ympäristöinsinöörille ajalle 1.9.2020-31.8.2021. 

Ympäristöinsinöörin tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset lupa- ja valvontatehtävät kuten ympäristölupien käsittely ja valvonta sekä jätelain valvonta. Ympäristöinsinööri vastaa ympäristövaikutuksiltaan merkittävien toimintojen ja valtiolta siirretyn toimivallan perusteella käsiteltävien lupa-asioiden käsittelystä. Lisäksi ympäristöinsinöörille on toimintasäännöllä siirretty viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa ympäristönsuojelulain ja ulkoilulain mukaisissa asioissa. Elinvoimapalveluiden sujuvuuden varmistamiseksi ja sähköistä asiointia koskevan palvelulupauksen toteuttamiseksi tulee myönnetyn virkavapaan ajalle ottaa viransijainen. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää lähettää ympäristöinsinöörin viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 1.9.2020-31.8.2021 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli kokouksessaan 24.6.2020 § 69 Täyttölupapyyntö, ympäristöinsinöörin viransijaisuus. Asian tarkempi esittely käy ilmi asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ympäristöinsinöörin viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 1.9.2020-31.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.