Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Satakunnan sairaanhoitopiirin Yhtymähallituksen kirje 18.5.2020:
Vuoden 2020 palveluhinnaston tarkistaminen 1.6.2020 lukien.
 

PRIDno-2019-4456
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.6.2020 nro 236/2020, jolla on myönnetty ns. vesitalouslupa Porin kaupungille Honkaluodon alueen ojituksen muuttamiseksi sekä hylätty hakemus valmisteluluvaksi, koska osa hakemuksessa esitetyistä toimenpiteistä ei vaadi valmistelulupaa ja osaa taas ei voida myöntää, koska olot eivät ole kokonaisuudessaan palautettavissa toimenpiteiden jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.