Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 745 Eroanomus, sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Virkki Vuokko

PRIDno-2021-4995

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Vuokko Virkki on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään sivistyslautakunnan varajäsenenä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuuston valitsemat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmenevät liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa 26.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Vuokko Virkille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.