Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 776 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Sisäisen tarkastuksen vuoden 2021 seurantaraportti 2/2021, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 7 ja 15 -kohta.

  • Vaatimus asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 ja 25 kohta.

  • Pohjolan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 20-kohta.

  • Valtionperintö, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23- ja 32-kohta.

  • Valtionperinto, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23- ja 32-kohta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.