Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 743 Selvityspyyntö koulupsykologin palvelut

PRIDno-2021-4956

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettänyt selvityspyynnön liitteineen osoitettuna Porin kaupunginhallitukselle. Selvityspyyntö koskee koulupsykologipalveluiden järjestämistä. Selvitys pyydetään 17.12.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta sivistystoimialan lausunnon 15.11.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, Esa Kohtamäki, Taneli Tiirikainen, Tero Grönmark

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.