Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 767 Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportointi

PRIDno-2021-1882

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-31.3.2021 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut maaliskuun lopun tilanteesta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöiden tilanne näyttää positiiviselta. Viisi yhtiötä ennustaa tilikaudelle 2021 positiivista tulosta ja loput nollatulosta. Lisäksi Länsirannikon Koulutus, Pori Energia ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ennustavat tässä vaiheessa, että tilikauden tulos tulee ylittämään budjetoidun tuloksen. Kuluvaan tilikauteen liittyy kuitenkin vielä myös epävarmuutta johtuen vallitsevasta koronatilanteesta.

Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää hyvältä. Viisi yhtiötä ennustaa pääsevänsä kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Vain Pori Energia, Porin Linjat ja Porin YH-Asunnot ennustavat, että yksi tavoitteista ei täyty.

Kokonaisuutena tilanne on kuitenkin vielä epävarma ja ennusteet tarkentuvat sekä tavoitteiden että yhtiöiden tulosten osalta tilikauden aikana, kunhan paremmin nähdään miten mm. koronatilanne kehittyy jatkossa. Kattavampi raportti yhtiöistä tehdään puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Esa J. Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Esa J. Wahlmanin sijaan kokoukseen saapui Jarno Joensuu.

Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportin käsittelyn aikana esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy).
Pori Energia Oy: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen).
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) ja Mika Aho (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen jäsen).
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen).

Diana Bergroth-Lampisen ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.
Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Juha Kantola.

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käsitteli esityslistan asiat § 321 ja 322.

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.9.2021 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut syyskuun lopun tilanteesta.

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöiden tilanne näyttää melko positiiviselta. Yhtiöt ennustavat tilikaudelta joko positiivisia tai nolla tuloksia. Pori Energia ennustaa tilikaudelta jopa edellistä vuotta parempaa tulosta. Tulosennuste on tässä vaiheessa 12,4 miljoonaa euroa, kun viime tilikauden tulos oli 10,7 miljoonaa euroa. Porin Satama on myös onnistumassa hieman parantamaan liikevaihtoaan ja yhtiö ennustaa myös tilikaudelta 0,5 miljoonan euron tulosta.

Heikoimmassa tilanteessa tällä hetkellä on Porin Linjat. Yhtiön ennustama nollatulos riippuu pitkälti koronatuista. Kaupungille on myönnetty joukkoliikenteen koronatukea, josta yhtiö odottaa 409 tuhannen euron tukisummaa lipputulomenetyksiin. Ilman tukea yhtiön tulos tulee jäämään merkittävästi tappiolle.

Myös tavoitteiden toteutumisen osalta näyttää melko hyvältä. Länsirannikon Koulutus ja Prizztech ennustavat, että ne pääsevät kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Muiden yhtiöiden osalta joko yksi tai kaksi tavoitetta jää tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumatta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi, Aila Haikkonen, Sinikka Alenius, Jyrki Levonen, Bia Kaski ja Raisa Ranta.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen käsitellessä tytäryhtiöiden neljännesvuosiraporttia, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteellisenä poistui seuraavasti:

  • Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
  • Porin Linjat Oy: Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen jäsen)
  • Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen puheenjohtaja)
  • Porin YH-asunnot Oy: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen) ja Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen).
  • Prizztech Oy: Bia Kaski (yhteisöjäävi, Prizztech Oy, hallituksen jäsen).
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen).

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.