Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 766 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Palveluliikelaitos

PRIDno-2020-6686

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-92-21
  • Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Noormarkun varahenkilöstöön ateriapalvelualan dieettikokki oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-93-21
  • Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Meri-Porin varahenkilöstöön ateriapalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-94-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Länsi-Poriin varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-95-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Keskustan varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-86-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Herralahden varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-87-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta.  Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Yta:n varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-88-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Maantiekadun varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-89-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Kyläsaaren varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-90-21
  • Perustelut: Puhtauspalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän työympäristöt sekä asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Puhtauspalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan puhtauspalveluiden laadullinen toteutuminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Joenrannan varahenkilöstöön puhdistuspalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.
 • Ravintola-catering-ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-91-21
  • Perustelut: Ateriapalvelutyö vaatii työn ammattitaitoista osaamista, joka korostuu etenkin varahenkilön työnkuvassa. Varahenkilöstössä työntekijän keittiöt sekä ateriapalvelun asiakkaat vaihtuvat liikuttaessa  erilaisissa työkohteissa. Ateriapalvelualalla ammattitaitoisen työvoiman saanti on heikkoa ja äkillisiä poissaoloja saadaan paikattua useasti vain varahenkilöstöstä. Varahenkilöstöllä turvataan ateriapalveluiden laadullinen osaaminen ja asiakkaan päivän aikataulussa pysyminen sekä vapautetaan esihenkilöiden resursseja sijaishankinnasta. Ammattiin kouluttautuminen tapahtuu joustavasti oppisopimuskoulutuksena työn ohessa.  Porin kaupungilla ja Palveluliikelaitoksella on kumppanuussopimus WinNovan kanssa, jolloin oppisopimus tapahtuu luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti Palveluliikelaitoksen tarpeisiin. Palveluliikelaitos esittää, että Kaupunginhallitus myöntää luvan ottaa tiimi Riihikedon varahenkilöstöön ateriapalvelualan oppisopimusopiskelijan. Oppisopimuksen kesto on noin puolitoista vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, johon vaikuttaa mm. hänen jo olemassa oleva osaaminen. Oppisopimus ei lisää Palveluliikelaitoksen kokonaispalkkakustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 

 • Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-92-21
 • Ravintola-ja catering ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-93-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-94-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-95-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-86-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-87-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-88-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-89-21
 • Laitoshuoltaja, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-90-21
 • Ravintola-catering-ala, varahenkilöstö, oppisopimus, Porin Palveluliikelaitos, PORI-16-91-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Palveluliikelaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.