Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 757 Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Perusturva

PRIDno-2021-4738

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 14.10.2021 alkaen. Pyydetään täyttölupaa ulkoisena hakuna.

Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvonta. Tehtäviin kuuluvat myös muut hallintoon, sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, halua tehtävien kehittämiseen, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka on 4,657.08€/kk ja työaika on toimistotyöaika.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää lakimiehen viran, 25710002, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on käsitellyt viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 275.

Porin perusturvan lakimies on irtisanoutunut virastaan 14.10.2021 alkaen. Pyydetään täyttölupaa ulkoisena hakuna.

Lakimies vastaa Porin perusturvan toimialaan kuuluvista juridisista asiantuntijatehtävistä. Tehtävänä on sosiaali-​ ja terveydenhuollon toimialaan liittyvien lainopillisten asioiden valmistelu ja neuvonta. Tehtäviin kuuluvat myös muut hallintoon,​ sopimusoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen tutkinto,​ sosiaali-​ ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä kunnallishallinnon tuntemus. Virassa edellytetään kykyä vastuulliseen ja oma-​aloitteiseen työskentelyyn,​ halua tehtävien kehittämiseen,​ hyviä yhteistyö-​ ja neuvottelutaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin ja palkka on 4,​657.08€/kk ja työaika on toimistotyöaika.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan lakimiehen virkaan nro 25710002.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan yhteiset palvelut yksikön päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.