Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 762 Täyttölupapyyntö, oikomishoidon erikoishammaslääkärin virka, 71286004, suun terveydenhuolto

PRIDno-2021-4798

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on jättänyt 20.9.2021 irtisanoutumisilmoituksensa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virasta, 71286004. Palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2022, irtisanoutumisen syy on siirtyminen vanhuuseläkkeelle. Pyydetään täyttölupaa  oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan,71286004 julkisella haulla 1.5.2022 alkaen.

Porin perusturvassa on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa, jotka ovat olleet täytettynä. Jotta pystymme vastaamaan oikomishoidon tarpeeseen Porin perusturvan alueella, pitää molempien virkojen olla täytettynä. Oikomiserikoishammaslääkäri tutkii ja diagnosoi purentavirheen, joka vaatii oikomishoitoa. Hän tekee hoitosuunnitelman ja ohjaa muita hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia hoidon toteutuksessa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri toteuttaa vaativat ja monimutkaiset oikomishoidot. Kelpoisuusehtona on erikoishammaslääkärin tutkinto ja palkkaus hinnoittelussa L2TH4100  on 4750,71€/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää oikomishoidon erikoishammaslääkärin viran 71286004 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta  tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 280.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri on jättänyt 20.9.2021 irtisanoutumisilmoituksensa oikomishoidon erikoishammaslääkärin virasta,​ 71286004. Palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2022,​ Irtisanoutumisen syy on siirtyminen vanhuuseläkkeelle. Pyydetään täyttölupaa  oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan 71286004 julkisella haulla 1.5.2022 alkaen.

Porin perusturvassa on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa,​ jotka ovat olleet täytettynä. Jotta pystymme vastaamaan oikomishoidon tarpeeseen Porin perusturvan alueella,​ pitää molempien virkojen olla täytettynä. Oikomiserikoishammaslääkäri tutkii ja diagnosoi purentavirheen,​ joka vaatii oikomishoitoa. Hän tekee hoitosuunnitelman ja ohjaa muita hammaslääkäreitä,​ suuhygienistejä ja hammashoitajia hoidon toteutuksessa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri toteuttaa vaativat ja monimutkaiset oikomishoidot. Kelpoisuusehtona on erikoishammaslääkärin tutkinto ja palkkaus hinnoittelussa L2TH4100  on 4750,​71€/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna perusturvan oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan nro 71286004.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Johtava ylihammaslääkäri, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.