Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 759 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka 37915004, iäkkäiden palvelut

PRIDno-2021-4794

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palveluissa tule1 1.10.2021 avoimeksi toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan työsuhde, 14360002 sekä 1.12.2021 iäkkäiden palveluiden Jokihelmen esimiehen virkasuhde 37915004.

Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden omatoimisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen.  Palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta, liikkumista tukevista palveluista, päivätoiminnan aloittamista. Arvioita tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä, yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään, että avoimeksi tullut vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915004 muutetaan palveluohjaajan virkapohjaksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,59 euroa kuukaudessa, kp 14120905.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa iäkkäiden palveluiden esimiehen viran 37915004 palveluohjaajan viraksi ja edelleen päättää lähettää palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi.  Pöytäkirja tämän asian osalta  tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palveluissa on 1.10.2021 tullut avoimeksi toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan työsuhde nro 14360002. Avoimeksi tulee 1.12.2021 iäkkäiden palveluiden Jokihelmen esimiehen virkasuhde nro 37915004. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 21.10.2021 § 277 muuttaa iäkkäiden palveluiden esimiehen viran nro 37915004 palveluohjaajan viraksi ja pyytää täyttölupaa julkisella haulla palveluohjaajan virkaan.

Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä,​ joka perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin,​ ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden omatoimisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen.  Palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta,​ liikkumista tukevista palveluista,​ päivätoiminnan aloittamista. Arvioita tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä,​ yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö,​ joten esitetään,​ että avoimeksi tullut vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37915004 muutetaan palveluohjaajan virkapohjaksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,​59 euroa kuukaudessa,​ kp 14120905.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisella haulla perusturvan palveluohjaajan virkaan nro 37915004.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö (asiakasohjaus), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.