Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 758 Täyttölupapyyntö, terveyskeskushammaslääkärin määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen ajalle 1.1.-31.12.2022

PRIDno-2021-4796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyskeskushammaslääkäri työskentelee määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 11.1.-31.12.2021 80 % työajalla Merikarvian hammashoitolassa. Hänen palkkavarauksensa koostuu kahden hammaslääkärin työajan lyhennyksistä. Esitän, että kyseisen terveyskeskushammaslääkärin  virkasuhdetta jatketaan ajalle 1.1.-31.12.2022.

Merikarvian hammashoitolaan on ollut vaikeuksia saada hammaslääkäriä. Aikaisemmin siellä on työskennellyt useampi vuokrahammaslääkäri, joiden käyttö tulee kalliimmaksi kuin suoraan sijaisen käyttö.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskushammaslääkärin viran määräaikaisen täyttölupapyynnön ajalle 1.1.-31.12.22 kaupunginhallituksen päätettäväksi siten, että sama viransijainen jatkaa tehtävässä.  Pöytäkirja tämän asian osalta  tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on käsitellyt viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 276.

Terveyskeskushammaslääkäri työskentelee määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.1.-​31.12.2021 Merikarvian hammashoitolassa 80 % työajalla. Hänen palkkavarauksensa koostuu kahden hammaslääkärin työajan lyhennyksistä. Esitän,​ että kyseisen terveyskeskushammaslääkärin  virkasuhdetta jatketaan ajalle 1.1.-​31.12.2022.

Merikarvian hammashoitolaan on ollut vaikeuksia saada hammaslääkäriä. Aikaisemmin siellä on työskennellyt useampi vuokrahammaslääkäri,​ joiden käyttö tulee kalliimmaksi kuin suoraan sijaisen käyttö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusturvan terveyskeskushammalääkärin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2022 siten, että sama sijainen jatkaa tehtävässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Johtava ylihammaslääkäri, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.