Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 760 Täyttölupapyyntö, toimistonhoitajan virka, 1611004, iäkkäiden palvelut, asiakasohjaus

PRIDno-2021-4795

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palveluiden toimistonhoitaja on jäämässä eläkkeelle vuoden 2022 maaliskuun alussa. Pitämättömien vuosilomien vuoksi hän jää pois töistä jo marraskuun puolessa välissä. Pyydetään täyttölupaa avoimeksi tulevan viran (1611004) täyttämiseksi julkisella haulla.

Iäkkäiden palveluissa  työskentelee kaksi toimistonhoitajaa, joiden tehtävänä on hoitaa kotihoidon asiakkaiden hoitomaksujen laskeminen ja päättäminen. Uusien maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajat tarkistavat vanhojen asiakkaiden hoitomaksut vuosittain. Heinäkuun alussa voimaan tullut asiakasmaksulaki ja kotihoidon muuttunut maksutaulukko on lisännyt toimistonhoitajien työtä asiakkaiden maksujen muutosten myötä. Maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajan työhön kuuluu sotainvalidein ja rintamaveteraanien maksatusten hoitaminen sekä erilaisten pienten  avustusten hoitaminen.  Toimistonhoitajan tehtävät edellyttävät ammatillista vuorovaikutusta mm. tiedon hankintaa ja jakamista, yksilöllistä ohjausta, opastusta ja asiakaspalvelua maksuasioissa. Toimistohoitajan tehtävä on vastuullinen sekä itsenäinen  ammattitehtävä.

Kelpoisuusvaatimuksena toimistonhoitajan tehtävään on AMK-tutkinto tai vastaava alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja eduksi katsotaan kokemus toimistotehtävistä. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 359,37€/kk. kustannuspaikka on 14120901. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon ja kustannuspaikka on 14120901.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää toimistonhoitajan viran 1611004 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta  tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 21.10.2021 § 278.

Iäkkäiden palveluiden toimistonhoitaja on jäämässä eläkkeelle vuoden 2022 maaliskuun alussa. Pitämättömien vuosilomien vuoksi hän jää pois töistä jo marraskuun puolessa välissä. Pyydetään täyttölupaa avoimeksi tulevan viran (1611004) täyttämiseksi julkisella haulla.

Iäkkäiden palveluissa  työskentelee kaksi toimistonhoitajaa,​ joiden tehtävänä on hoitaa kotihoidon asiakkaiden hoitomaksujen laskeminen ja päättäminen. Uusien maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajat tarkistavat vanhojen asiakkaiden hoitomaksut vuosittain. Heinäkuun alussa voimaan tullut asiakasmaksulaki ja kotihoidon muuttunut maksutaulukko on lisännyt toimistonhoitajien työtä asiakkaiden maksujen muutosten myötä. Maksupäätösten tekemisen lisäksi toimistonhoitajan työhön kuuluu sotainvalidein ja rintamaveteraanien maksatusten hoitaminen sekä erilaisten pienten  avustusten hoitaminen.  Toimistonhoitajan tehtävät edellyttävät ammatillista vuorovaikutusta mm. tiedon hankintaa ja jakamista,​ yksilöllistä ohjausta,​ opastusta ja asiakaspalvelua maksuasioissa. Toimistohoitajan tehtävä on vastuullinen sekä itsenäinen  ammattitehtävä.

Kelpoisuusvaatimuksena toimistonhoitajan tehtävään on AMK-​tutkinto tai vastaava alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja eduksi katsotaan kokemus toimistotehtävistä. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 01TOI060 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 359,​37€/kk. kustannuspaikka on 14120901. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon ja kustannuspaikka on 14120901.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna toimistonhoitajan virkaan nro 1611004.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö (asiakasohjaus), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.