Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 774 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Maakuntavaltuuston 11.10.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä https://bit.ly/3AVLdMb

Porin Kiinteistönomistajien Keskusjärjestö ry:n kirje on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.