Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 775 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Paloesimiehen sijaisuus, Kanta-Porin paloasema, 13.10.2021
§ 33 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 13.10.2021
§ 34 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Kanta-Porin paloasemalle, 18.10.2021

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 22 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 20.10.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 165 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 18.10.2021
§ 166 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 18.10.2021
§ 167 Neuvottelu tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 19.10.2021
§ 168 Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen, 19.10.2021
§ 169 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.10.2021
§ 170 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.10.2021
§ 171 Neuvottelu tuntipalkkaisten työajan siirtämisestä aurauskeppien asennustyössä, 25.10.2021

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Pesäpallon Suomen mestareiden huomioiminen, 22.10.2021

Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Ammattialalisän maksaminen, 15.10.2021
§ 22 Ammattialalisän maksaminen, 21.10.2021

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 66 Miehistöauton hankinta Rauman paloasemalle, 14.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 67 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, Rauman toimialue, 15.10.2021
§ 68 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, 21.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 69 Tietopyyntö työhyvinvointikyselyihin liittyen, 21.10.2021

Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 258 Oman auton käyttöoikeus, 18.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 272 Toimintatonnin myöntäminen, Pihlavan Tapuliteatteri ry, 18.10.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
§ 7 Liittyminen Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly- dynaamiseen hankintajärjestelmään, 15.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.