Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 773 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta 12.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
Ympäristöterveysjaosto 14.10.2021 18.10.2021 19.10.2021
Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät asiat 14.10.2021 18.10.2021 -
Tekninen lautakunta 19.10.2021 21.10.2021 22.10.2021
Porin palveluliikelaitoksen johtokunta 19.10.2021 21.10.2021 22.10.2021
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 20.10.2021 20.10.2021 21.10.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta 20.10.2021 22.10.2021 25.10.2021
Perusturvalautakunta 21.10.2021 27.10.2021 28.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.