Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 747 Viestintäjohtajan rekrytointi

PRIDno-2021-5022

Valmistelija

 • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin viestintäjohtajan tehtävä on ollut haettavana 1.10.–25. lokakuuta. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn.

Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.

Viestintäjohtaja vastaa muun muassa konsernipalveluiden viestinnästä, kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta, sekä kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta.

Viestintäjohtaja toimii viestintä- ja osallisuusyksikön päällikkönä, joka vastaa:

 • konsernipalveluiden viestinnästä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta
 • kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta
 • kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä ja koordinoinnista
 • kaupunkilaisten osallistamisen kehittämisestä
 • HR-yksikön viestinnän tukemisesta

Viestintäjohtajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä viestinnän johtamiskokemus. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, kokemusta suuremman organisaation viestinnän johtamisesta, kriisiviestinnästä sekä laajat yhteistyöverkostot.

Määräaikaan mennessä paikkaa haki yhteensä kymmenen henkilöä:

 1. Hautaoja Minna, filosofian maisteri, Pori
 2. Kirkkala Jaana, yhteiskuntatieteiden maisteri, Ulvil
 3. Lohenoja Ari, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
 4. Luukko Tarja, filosofian maisteri, Nokia
 5. Musakka Päivi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Pori
 6. Neuvonen Mikael, valtiotieteiden maisteri, Helsinki
 7. Valkeinen Jutta, filosofian maisteri, Turku
 8. Valtokivi Hanna, filosofian maisteri, Pori
 9. Vase Henrik, hallintotieteiden maisteri, Pori
 10. Viitala Jaakko, kasvatustieteiden maisteri, Pori

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hastatteluun kutsuttavista ja nimeää haastatteluun kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan ohella osallistuvat luottamushenkilöt.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun:

 • Kirkkala Jaana, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Luukko Tarja, filosofian maisteri
 • Neuvonen Mikael, valtiotieteiden maisteri
 • Valkeinen Jutta, filosofian maisteri

Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöistä:

 • Arja Laulainen
 • Sampsa Kataja
 • Arto Nurmi
 • Mari Kaunistola

ja viranhaltijoista Aino-Maija Luukkonen ja Timo Jauhiainen.

Haastattelut suoritetaan 5.11.2021 klo 15.00 alkaen Teamsin välityksellä.

Tiedoksi

Haastatteluryhmän jäsenet

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.