Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 771 Vuoden 2022 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2021-4826

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu käyttäen 21,00 tuloveroprosenttia.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.

Vaikka leikkaus on kirjoitettu lakiin, niin lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vuoden 2022 aikana ja se riippuu hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Nyt esitetyissä laskelmissa on ollut prosenttina 12,39 prosenttia.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 vahvistetaan 21,00 %.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on laadittu käyttäen 21,00 tuloveroprosenttia.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 §:n mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.

Vaikka leikkaus on kirjoitettu lakiin, niin lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vuoden 2022 aikana ja se riippuu hyvinvointialueen rahoituslaskelmista. Nyt esitetyissä laskelmissa on ollut prosenttina 12,39 prosenttia.

 

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10.2020 § 715 ja päätti jättää asian pöydälle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 vahvistetaan 21,00 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.