Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kiinteistö Oy Porin Uimahallin yhtiökokous

PRIDno-2019-1163

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Uimahallin (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2019 kello 14.00 teknisen toimialan tiloissa. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Sami Hietaharju (pj), Mika Tuomela ja Raija Kuoppala. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Porin Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2019 valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Porin Uimahallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2019 valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n. Lisäksi kaupunginhallitus evästi kokousedustajaa siten, että Mika Tuomelan tilalle hallituksen jäseneksi tulee valita Teuvo-Jukka Urho.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen jäsen Raisa Ranta ehdotti, että Mika Tuomelan tilalle Kiinteistö Oy Porin Uimahallin hallituksen jäseneksi valitaan Teuvo-Jukka Urho.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.