Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 27.02.2019 01.03.2019 04.03.2019
Perusturvalautakunta 27.02.2019 01.03.2019 04.03.2019
       
       
       
       

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.