Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 536 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälken kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Petri Huru saapui kokoukseen klo 13.05.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.