Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 552 Kokousaikataulumuutos (lisäpykälä)

PRIDno-2020-5550

Perustelut

Kaupunginhallitus on aiemmin linjannut, että kaupunginhallituksen syyskauden 2020 kokoukset pidetään pääsääntöisesti etäkokouksina. Talousarviokokousten kohdalla on kuitenkin tullut tarve järjestää kokoukset varsinaisena kokouksena. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus sopii 26.10.2020 pidettävän talousarviokokouksen aikataulusta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti,​ että kaupunginhallituksen kokous 26.10.2020 pidetään varsinaisena kokouksena ja että kokous alkaa klo 12.30.
 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.