Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 537 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Juha Kantola (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 19.10.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Laulainen ja Juha Kantola (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 19.10.2020.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 539 ja siirtyä sen jälkeen esityslistan mukaiseen järjestykseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.