Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 551 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 121 Neuvottelu työsopimuksen muoto ja kesto, 04.10.2020
§ 122 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 04.10.2020

Kaupunginjohtaja
§ 48 Syksyllä 2020 alkavaan JOKO-johtamiskoulutusohjelmaan osallistuminen, 30.09.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 47 Satakunnan Sotilaspoikien Perinneliitto ry:n liittokokous, kokouskahvit, 30.09.2020

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 47 Määräaikaiset asemasiirrot, [peitetty], 01.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Erno Välimäki poistui kokouksesta klo 15.51.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.