Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 550 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 29.9.2020 1.10.2020 2.10.2020
Porin Palveluliikelaitoksen
johtokunta
29.9.2020 1.10.2020 2.10.2020
Sivistyslautakunta 29.9.2020 2.10.2020 2.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.