Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 2M-IT Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2019-6308

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

2M-IT Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.1.2020 klo 10.00 paikassa Holiday Inn Helsinki City Centre, osoitteessa Elielin aukio 5, 00100 Helsinki. Kokouksen asialistalla ainoana varsinaisena asiana on suunnatun osakeantivaltuuden jatkaminen.

2M-IT Oy:n hallitus esittää, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet jatkaa 4.5.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle myönnetyn ja siitä vielä jäljellä olevan osakemäärän yhteensä 8860 kpl osalta suunnattujen osakeantien myöntövaltuutta 31.12.2021 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan 2M-IT Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.1.2020 ja antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi evästyksensä yhtiökokousedustajalle 2M-IT Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.1.2020. 

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

 

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.