Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ennakkokäsityspyyntö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1. kohta 20