Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Eroanomus Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

PRIDno-2020-113

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Matti Arvo (sd.) on pyytänyt eroa Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävistä 1.1.2020 lukien henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Porin kaupunginvaltuusto on valinnut Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksellään 4.9.2017 § 147. 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

Jäsen Varajäsen
Pertti Mäenpää (pj.), PS Kristiina Heinonen, PS
Anna-Liisa Morgia (I vpj.), VAS Veijo Puhjo, VAS
Matti Arvo, SDP Esko Huhtala, SDP
Veera Forsbacka, KOK Mirja Pentikäinen, KOK
Kimmo Hirvelä, KOK Lauri Heino, KOK
Seija Johansson, SDP Maaret Vainio, SDP
Birgitta Kause, KESK Tapio Huhtanen, KESK
Marko Lähdekorpi, KESK Raili Kunnaspuro, KESK
Marvin Peasley, SDP Jarkko Lakkisto, SDP
Juha Kantola, hallituksen edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:

- kaupunginvaltuusto myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta

- kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Matti Arvon tilalle
uuden jäsenen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, ICT-yksikkö/helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.