Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Vihreät valtuustoryhmä

PRIDno-2019-2233

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila ja Vihreät valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 § 156 valtuustoaloitteen "Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 652 pyytää sivistystoimialan lausuntoa asiassa. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 18.6.2019 § 174 ja 22.10.2019 § 229 erillisenä asiana Dnro 2019-3020, joka käsittely on pöytäkirjan liitteenä. Muu aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle. että kaupunginvaltuusto merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettujen Milka Tommila ja Laura Pullilnen valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.