Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Osakkeiden hankinta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 momentin 20-kohta