Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arja Laulainen ja Raisa Ranta (varalla Satu Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 21.01.2020.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Laulainen ja Raisa Ranta (varalle Satu Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 21.1.2020.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 25 Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen ylimääräinen yhtiökokous.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.