Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Reposaaren entisen ympäristöntutkimuskeskuksen rakennusten ja tontin 609-71-56-2 myynti

PRIDno-2019-2462

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely selviää oheisista päätöksistä.

Kohde oli myynnissä huutokaupat.com-palvelussa ajalla 25.4. - 9.6.2019. Kokonaisuuden lähtöhinnaksi oli asetettu 150.000 euroa. Huutokaupassa ei tehty yhtään tarjousta.

Teknisen toimialan tilayksikkö esittää Tekniselle lautakunnalle, että kokonaisuus laitetaan uudestaan myyntiin huutokaupat.com-palveluun. Sitovaa lähtöhintaa ei aseteta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Tilayksikkö oikeutetaan myymään Reposaaren entisen ympäristöntutkimuskeskuksen rakennukset ja tontti 609-71-56-2 huutokaupalla.

Kokonaisuudelle ei aseteta lähtöhintaa. Huutokaupan tulos tuodaan Teknisen lautakunnan käsittelyyn syyskauden toiseen kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Reposaaren entinen ympäristöntutkimuskeskus

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kohde laitettiin uudestaan huutokauppaan. Kohde oli myynnissä huutokaupat.com-palvelussa ajalla 2.7. - 10.8.2019. Lähtöhinnaksi oli asetetttu nolla euroa. Huutokaupassa oli 10 huutajaa, jotka tekivät yhteensä 62 tarjousta. Korkeimman tarjouksen teki Rakennustoimisto Oy Länsiväylä Ab jo perustetun tai myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun, jonka tarjous oli kuusikymmentäkaksituhatta (62.000) euroa. 

Konsernihallinnon talousyksikön päällikön kanssa on sovittu menettelystä, jossa rakennusten myynneistä mahdollisesti aiheutuvat myyntitappiot eivät rasita teknisen toimialan talousarviota. Myyntitappiot kirjataan toimialoille kohdistamattomiin menoihin talousarvion rahoitusosaan. Kaupan kohteena olevista rakennuksista ja rakennelmista on jäljellä kiinteistöinvestointia koskevaan hankintaan sisältyvää veron vähentämistä. Arvonlisäveron tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät ostajille.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tontti 609-71-56-2 ja sillä sijaitsevat rakennukset myydään Rakennustoimisto Oy Länsiväylä Ab:lle jo perustetun tai myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun,    kuudenkymmenkahdentuhannen (62.000) euron kauppahinnalla. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 29.11.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Reposaaren entinen ympäristöntukimuskeskus oli myynnissä huutokaupat.com-palvelussa ajalla 25.4. - 9.6.2019. Kokonaisuuden lähtöhinnaksi oli asetettu 150.000 euroa. Huutokaupassa ei tehty yhtään tarjousta.

Tekninen lautakunta päätti 25.6.2019 pidetyssä kokouksessa, että kohde laitetaan uudestaan huutokauppaan ja sitovaa lähtöhintaa ei aseta.

Kohde laitettiin uudestaan huutokauppaan huutokaupat.com-palveluun. Huutokauppa oli voimassa 2.7.-10.8.2019 lähtöhinnan ollessa nolla euroa. Kohteen myyntitiedot olivat lisäksi nähtävillä Porin kaupungin internet-sivuilla ja etuovi.com-palvelussa. Huutokaupassa oli 10 huutajaa, jotka tekivät yhteensä 62 tarjousta. Korkein tarjous oli 62.000 euroa.

Kuntalain 410/2015 § 130 mukaan Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Tilayksikön mukaan kuntalain 410/2015 § 130 on noudatettu 2.7.-10.8.2019 käydyssä huutokaupassa kaikilta osin.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3.9.2019 § 171 tehtyä Reposaaren entisen ympäristöntutkimuskeskuksen myyntipäätöstä ei muuteta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt Teknisen toimialan lausuntoa valitusasiaan. Reijo Vainio on valittanut Turun Hallinto-oikeudelle Teknisen lautakunnan tekemästä myyntipäätöksestä § 17, 3.9.2019 koskien Reposaaren entistä ympäristöntukimuskeskusta ja tonttia 609-71-56-2. Valituksen peruste on, että Teknisen lautakunnan hyväksymä kauppahinta on liian alhainen. Teknisen lautakunnan olisi pitänyt selvittää, onko kohteen ensimmäisessä huutokaupassa 6.4.-5.5.2018  korkeimman tarjouksen tehnyt kiinnostunut tekemään korkeamman tarjouksen kuin 62.000 euroa, joka oli kolmannen huutokaupan tulos.

Reposaaren entinen ympäristöntutkimuskeskus oli kolmannen kerran huutokaupassa huutokaupat.com-palvelussa ajalla 2.7.-10.8.2019. Lähtöhinnaksi oli asetettu nolla euroa.

Kohteen myyntiedot julkaistiin lisäksi Porin kaupungin Internet-sivuilla ja etuovi.com-palvelussa. Kohteen ilmoittelu on ollut lain mukaisesti riittävää. Huutokaupassa oli 10 huutajaa, jotka tekivät yhteensä 62 tarjousta.

Korkein tarjous oli 62.000 euroa. Kaikkien halukkaiden oli mahdollista osallistua julkiseen huutokauppaan rekisteröitymällä huutokaupat.com-palveluun. Huutokaupat.com-palvelun käyttöehtojen mukaisesti Porin kaupunki saa tietoonsa vain huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneen yhteystiedot. Näin ollen Porin kaupunki ei saa koskaan tietää, ketkä olivat muut yhdeksän huutokauppaan osallistuneet.

Kohteen myynti-ilmoitusta on katsottu etuovi.com-palvelussa heinäkuussa 3043 kertaa ja elokuussa 472 kertaa. Huutokaupat.com-palvelussa kohdetta on katsottu 8752 kertaa ja kohteen on merkinnyt seurantaan huutokaupan loppuun asti 144.

Kuntalain 410/2015 § 130 mukaan Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Tilayksikön mukaan kuntalain 410/2015 § 130 on noudattetu 2.7.-10.8.2019 käydyssä huutokaupassa kaikilta osin.

Asian aikaisempi käsittely selviää historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä mainitun lausuntona kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Reposaaren entinen ympäristöntutkimuskeskus ja sen tontti 609-71-56-2 oli ollut kolmannen kerran huutokaupassa huutokaupat.com -palvelussa 2.7.-10.8.2019. Lähtöhinnaksi oli asetettu nolla euroa. Korkein tarjous oli 62.000 euroa, minkä tarjouksen perusteella tekninen lautakunta päätti 3.9.2019 myydä tontin ja sillä olevat rakennukset Rakennustoimisto Oy Länsiväylä Ab:lle jo perustetun tai myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun.

Tekninen lautakunta hylkäsi 1.10.2019 em. päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja katsoi tehneensä päätöksen kuntalain säännösten mukaisesti.

Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeudelle. Valittaja katsoo, että kauppa on tapahtunut alihintaan.

Tekninen lautakunta on antanut asiassa lausunnon. Hallinto-oikeus on pyynnöstä pidentänyt määräajan päättymään 15.1.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavansisältöisen selityksen:

Reposaaren entistä ympäristöntutkimuskeskusta ja sen tonttia 609-71-56-2 yritettiin myydä huutokaupalla ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018 tuloksetta. Seuraavaksi  kohde oli myynnissä huutokaupat.com -palvelussa 25.4. - 9.6.2019. Lähtöhinnaksi oli asetettu 150.000 euroa. Huutokaupassa ei tehty yhtään tarjousta. Kolmannen kerran kiinteistö oli huutokaupassa huutokaupat.com -palvelussa 2.7. - 10.8.2019. Lähtöhintana oli nolla euroa. 

Kuntalain 130 §:n mukaan kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalla tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi. Kyseisen lainkohdan mukaisen menettelyn tavoitteena on turvata kansallinen kilpailuneutraliteetti ja valtiontukisääntelyn noudattaminen.

Kyseinen tarjouskilpailu oli lain tarkoittamalla tavalla avoin.Kaikkien halukkaiden oli mahdollista osallistua julkiseen huutokauppaan rekisteröitymällä huutokaupat.com -palveluun. Kohteen myyntitiedot julkaistiin lisäksi Porin kaupungin Internet-sivuilla ja etuovi.com -palvelussa. Kohteesta tiedottaminen on myös ollut riittävää. Huutokaupassa oli 10 tarjouksen tehnyttä osallistujaa, jotka tekivät yhteensä 62 tarjousta.

Korkein tarjous oli 62.000 euroa, jolla tekninen lautakunta on päättänyt myydä ko. tontin rakennuksineen.Tekninen lautakunta on lausunnossaan esittänyt, moniako kertoja myynti-ilmoitusta on eri palveluissa katsottu ja montako seuraajaa huutokaupalla  on ollut. Näistä luvuista voidaan päätellä, että kiinteistölle on muodostunut käypä hinta markkinaehtoisessa tarjouskilpailussa kuntalain 130 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kuntalain 135 §:n perusteella kunnalisvalituksen voi tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kyseisenkaltainen päätös kuuluu Porin kaupungin organisaatiossa teknisen lautakunnan ratkaistavaksi, päätöksessä ei ole väitettykään olevan muotovirheitä ja edellämainituilla perusteilla päätös on tehty kuntalain kiinteistön myyntiä koskevan säännöksen mukaisesti. Kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella. Koska kuntalain 135 §:n mukaisia valitusperusteita ei ole, Porin kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus / 15.1.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.