Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 19.12.2019
§ 17 Määräaikaisen kalustonhoitajan toimen jatkaminen, [peitetty], 19.12.2019

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 47 Ylipalomiehen viransijaisuus, [peitetty], 17.12.2019
§ 48 Ylipalomiehen tehtävien hoito, Meri-Porin paloasema, 17.12.2019
§ 49 Paloesimiehen tehtävien hoito, Kanta-Porin paloasema, 18.12.2019
§ 50 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 18.12.2019
§ 51 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 18.12.2019
§ 52 Paloesimiehen tehtävien hoito, Kanta-Porin paloasema, 18.12.2019
§ 53 Paloesimiehen tehtävien hoito, Kanta-Porin paloasema, 18.12.2019
§ 54 Valinta ensihoitajan toimeen, Ulvilan paloasema, 20.12.2019
§ 55 Valinta ensihoitajan toimeen, Kanta-Porin paloasema, 20.12.2019
§ 56 Korjaamoesimiehen tehtävien hoito, 30.12.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 17 Tietosuoja-aineiston hävittäminen, 18.12.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, Kanta-palvelut hankkeen henkilöstö, 02.01.2020
§ 287 Liukuva työaika -ohje, 12.12.2019
§ 288 Terveyspalvelut työaikana -ohje, 12.12.2019
§ 289 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikkeen muutos, 15.12.2019
§ 290 Epäpätevyysalennusten tarkistaminen, 15.12.2019
§ 291 Henkilökohtaiset lisät, perusturva, 18.12.2019
§ 292 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 27.12.2019
§ 293 Neuvottelu työsuhteen kesto ja muoto, 27.12.2019
§ 294 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 27.12.2019
§ 295 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 27.12.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 101 Vihreä rahtirata 2.0 -selvitystyöhön osallistuminen, 12.12.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 94 Oman auton käyttöoikeus, [peitetty], 16.12.2019
§ 95 Määräaikaisten ensihoitajien palkkaaminen, Combilanssi, 17.12.2019
§ 97 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaus, [peitetty], 18.12.2019
§ 98 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, [peitetty], 18.12.2019
§ 99 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkastaminen, [peitetty] [peitetty], 27.12.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Saatavien poisto, Satakunnan pelastuslaitos, 08.01.2020

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Työvapaan jatkaminen, 20.12.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 24 Saatavien poistot ajalta 1.4.2018-30.9.2019, 19.12.2019
§ 28 Oman auton käyttöoikeus eräille viestinnän työntekijöille vuodeksi 2020, 20.12.2019

Yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Asiakirjahallinnon päällikön viransijaisuus ajalla 1.1.-29.2.2020, 13.12.2019
§ 7 Asiakirjahallinnon suunnittelijan sijaisuus ajalla 1.1.-29.2.2020, 13.12.2019

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Visma InSchool järjestelmäkokonaisuuden päivittäminen SaaS -versioon, 18.12.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Määrärahasiirto ta2019-Porin teatterin investointimääräraha, 02.01.2020
§ 2 Määrärahasiirrot ta 2019-talouspäälliköiden siirtyminen konsernihallintoon, 02.01.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.