Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilintarkastajan raportointi vuoden 2019 tilintarkastuksesta

PRIDno-2019-5525

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi tilikautta 2019 koskevan tarkastustyön etenemisestä ja esittää tarkastuksen keskeiset tulokset.

Tilintarkastajan raportointi (Salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 ja 17 kohdan mukaan) esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta ja merkitä tilintarkastajan tarkastusraportit tiedoksi sekä lähettää tarkastusraportit edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta ja merkitsi tilintarkastajan väliraportoinnin tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti liittää väliraportin kokouksen pöytäkirjaan ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori ja tilintarkastaja Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä  saapuivat kokoukseen tämän asian kohdalla klo 17:22.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta kävi 10.12.2019 kokouksessaan keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta ja merkitsi tilintarkastajan väliraportoinnin tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti liittää väliraportin kokouksen pöytäkirjaan ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Raportti on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 ja 17 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastajan väliraportoinnin tiedoksi ja päättää mahdollisisista jatkotoimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.