Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 10.12.2019 12.12.2019 13.12.2019
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019
Sivistyslautakunta 17.12.2019 18.12.2019 18.12.2019
Potrin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.